Đoàn Thanh niên Thành phố Vũng Tàu

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – thành phố Vũng Tàu (gọi tắt là Thành đoàn Vũng Tàu), một lực lượng quan trọng trong công tác phối hợp hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu. Ngoài ra, Thành đoàn còn tham gia giữ gìn môi trường du lịch Thành phố Vũng Tàu trở nên xanh sạch đẹp, thực hiện công tác tuyên truyền đến du khách việc không ăn uống, xả rác bừa bãi tại nơi công cộng. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song việc làm của các bạn đoàn viên thanh niên Thành phố Vũng Tàu đã đóng góp một phần lớn trong công việc xây dựng thành phố Vũng Tàu Xanh – Sạch – Đẹp, và cho sự phát triển du lịch Vũng Tàu

Kiểm tra việc tăng giá dịch vụ dịp lễ 30-4 Vũng Tàu

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *